Informació al contribuent - CALENDARI 2022

 

CALENDARI COBRAMENT 2022

CONCEPTE

 

PERÍODE

 

 

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

TRIMESTRAL

                              31/01/2022/31/03/2022

 

 

600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME

ANUAL

31/03/2022 - 31/05/2022

 

 

501 - IBI RUSTICA

ANUAL

29/04/2022 - 30/06/2022

 

 

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

TRIMESTRAL

29/04/2022 - 30/06/2022

 

 

500 - IBI URBANA

ANUAL

30/06/2022 - 31/08/2022

 

 

010 – IAE

ANUAL

29/07/2022 - 29/09/2022

 

 

100 - TAXES-PREUS PUBLICS

ANUAL

29/07/2022 - 30/09/2022

 

 

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

TRIMESTRAL

29/07/2022 - 30/09/2022

 

 

800 - SUBMINIST. D'AIGUA

TRIMESTRAL

28/10/2022 - 30/12/2022