Ple

El PLE

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores escollits per la cituadania i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral. Mensualment aquests regidors/es es reuneixen i cada grup municipal presenta una sèrie de mocions que es discuteixen entre tots. Després de presentar i discutir cada moció, tots els grups municipals les voten: poden votar-hi a favor o en contra, i també s’hi poden abstenir. A més a més, abans de començar el ple és el torn de l'audiència pública, on tots els ciutadans hi poden anar a dir-hi la seva i fer sentir la seva veu directament davant dels màxims representants del municipi.

 

Per consultar les ACTES dels Plens municipals podeu accedir aquí.

 

https://seu-e.cat/ca/web/alfaradecarles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

 

 

Actes de Ple (seu-e.cat)