Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- El Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

-L'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest espai virtual. Des d'aquest portal de l'Ajuntament d'Alfara, vull fer-vos arribar una salutació molt cordial a tots els que ens visiteu. M'agradaria que hi pugueu trobar tota la informació que desitgeu, de forma actualitzada i d'acord amb els vostres ...
Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen. CÀRRECS ELECTES ORGANIGRAMA POLÌTIC ORGANIGRAMA DELS TREBALLADORS ALCALDE Nom: Jordi Forné Ribé Partit: Endavant Alfara- Acord Municipal (EA-AM) Competències: ...
Ple
El PLE El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores escollits per la cituadania i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments. El nombre dels membres de la corporació es determina ...
Si voleu contactar amb el Jutjat de Pau o el Registre Civil Podeu trucar al 977455005 Registre civil Salta a la navegació Salta a la cerca El registre civil és una funció administrativa (per regla general un servei públic) que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatiu a l' estat ...
Els serveis socials bàsics són la porta d'entrada al sistema públic de serveis socials i són accessibles a tota la població. Els equips professionals que els presten i gestionen estan formats per persones diplomades en treball social i en educació social. Aquest col·lectiu de professionals informen ...
Arquitecte Municipal: ORIOL FORGAS JORQUERA Horari d'atenció al públic: SOL.LICITAR CITA PRÈVIA TEL: 977455005 PER E-MAIL: aribe@alfaracarles.cat jroyo@alfaracarles.cat ADREÇA C/ Nou, 4 ( Edifici de l'Ajuntament ) NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/ ...
Una ordenança és un tipus de norma jurídica , que s'inclou dins dels reglaments , i que es caracteritza per estar subordinada a la llei . Ordenança local , que és dictada per un ens local ajuntament , municipalitat o la seva màxima autoritat alcalde o president municipal . ORDENANCES MUNICIPALS ...

Pàgines

Subscriure a