Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest espai virtual. Des d'aquest portal de l'Ajuntament d'Alfara, vull fer-vos arribar una salutació molt cordial a tots els que ens visiteu. M'agradaria que hi pugueu trobar tota la informació que desitgeu, de forma actualitzada i d'acord amb els vostres ...
Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen. CÀRRECS ELECTES ALCALDE Nom:Jordi Forné Ribé Partit: Endavant Alfara- Acord Municipal (EA-AM) Competències: Totes TINENTS D’ALCALDE Nom: Natividad Fontanet ...
L' Ajuntament actual està format pels membres següents, podeu clicar el següent enllaç: https://seu-e.cat/documents/1222386/11338043/cartip%C3%A0s+2019-2023/2401f471-47ac-47ba-a476-6f23c8924df0
Ple
El PLE El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores escollits per la cituadania i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments. El nombre dels membres de la corporació es determina ...
GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA PERSONAL CONVENIS PATRIMONI SUBVENCIONS
Si voleu contactar amb el Jutjat de Pau o el Registre Civil Podeu trucar al 977455005 Registre civil Salta a la navegació Salta a la cerca El registre civil és una funció administrativa (per regla general un servei públic) que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatiu a l' estat ...
Els serveis socials bàsics són la porta d'entrada al sistema públic de serveis socials i són accessibles a tota la població. Els equips professionals que els presten i gestionen estan formats per persones diplomades en treball social i en educació social. Aquest col·lectiu de professionals informen ...
Arquitecte Municipal: ORIOL FORGAS JORQUERA Horari d'atenció al públic: SOL.LICITAR CITA PRÈVIA TEL: 977455005 PER E-MAIL: aribe@alfaracarles.cat jroyo@alfaracarles.cat ADREÇA C/ Nou, 4 ( Edifici de l'Ajuntament ) NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/ ...

Pàgines

Subscriure a