Jutjat de pau

Si voleu contactar amb el Jutjat de Pau o el Registre Civil
Podeu trucar al 977455005

 

Registre civil

Salta a la cerca

El registre civil és una funció administrativa (per regla general un servei públic) que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatiu a l'estat civil de les persones naturals i altres que les lleis li encomanin. En el registre civil s'inscriu els naixement, la filiació, el nom i els cognoms de les persones, les emancipacions; les defuncions reals o presumptes; els antecedents penals; la pàtria potestat, les guardes i els matrimonis.

 

Jutjat de pau

Un jutjat de pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal corresponent. Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis en què no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció (art. 99 de la LOPJ). Van ser creats per Reial decret de 22 d'octubre de 1855.

Actualment a Catalunya hi ha 897 jutjats de pau (dades del Departament de Justícia de la Generalitat, actualitzades el desembre de 2007), distribuïts territorialment així: