Serveis tècnics

Arquitecte Municipal:  ORIOL FORGAS JORQUERA
Horari d'atenció al públic: SOL.LICITAR CITA PRÈVIA
TEL: 977455005   
PER E-MAIL:     
   aribe@alfaracarles.cat
   jroyo@alfaracarles.cat
ADREÇA
    C/ Nou, 4 ( Edifici de l'Ajuntament )
 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT: