Noticies

20/11/2023
Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis atorgada per la Diputació de Tarragona per import de 3.422,15€ amb el nom de l’actuació Digitalització i ciberseguretat Alfara de Carles.
08/11/2023
Subvenció d'interès general destinat a l'àmbit social, cultural i esportiu atorgada pel Consell Comarcal del Baix Ebre a l'ajuntament d'Alfara de Carles, per realitzar l'actuació acte cultural de la nit de Sant Llorenç, per import de 500,00€
26/10/2023
Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens mereològics i altres situacions excepcionals 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona i aprovada per la Junta de Govern de data 18 d'octubre de 2022 en conceptes i i imports següents: - Mur de contenció de tram...
26/10/2023
Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona i aporvada per la Junta de Govern en data 18 d'octubres de 2022, en conceptes i imports següents: - Mur de contenció del tram...
24/10/2023
Subvenció Gestió Forestal Sostenible exercici 2022, atorgada pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya amb fons finaçats pel FEADER, per import de 21.206,27€. Per portar a terme treballs d'obra civil en la lluita contra incendis forestals a Alfara de Carles, (Annex 5)...
20/10/2023
Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular 2023, atorgat pel Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona per la Junta de Govern de data 20 de juny de 2023 per import de 19.758,94 € per l'actuació Cultura i tradicions d'Alfara de Carles.
ADF d' Alfara de CArles rep subvenció per import de 14.703,- euros per a prevenció d' incendis forestals.
19/10/2023
En el marc de les subvencions per a la transició energètica i acció climàtica de l’any 2022, promogudes per la diputació de Tarragona, l’ADF d’Alfara de Carles va sol·licitar l’obertura de franges perimetrals d’incendis amb la línia 1.1 (Prevenció Local d’Incendis) d’acord amb el plànol de...
27/09/2023
Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables i elements patrimonials exercici 2022. Atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 29 de novembre de 2022, per import de 23.696,81€, en concepte d'Adequació del...
27/09/2023
Subvenció per a la transició energètica i acció climàtica exercici 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona per la Junta de Govern de data 4 d'octubre de 2022 per portar a terme les següents actuacions: Línia 1 Incendis forestals import atorgat 15.000,00€ Línia 2 PAESC import atorgat 30.675,34...
05/09/2023
Subvenció per al foment de l'ocupació local 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona per la Junta de Govern en data 5 de juliol de 2022, per import de 9.500,00€, per la contractació de personal per a realitzar tasques de manteniment al municipi.

Pàgines