Noticies

27/09/2023
Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables i elements patrimonials exercici 2022. Atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 29 de novembre de 2022, per import de 23.696,81€, en concepte d'Adequació del...
27/09/2023
Subvenció per a la transició energètica i acció climàtica exercici 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona per la Junta de Govern de data 4 d'octubre de 2022 per portar a terme les següents actuacions: Línia 1 Incendis forestals import atorgat 15.000,00€ Línia 2 PAESC import atorgat 30.675,34...
05/09/2023
Subvenció per al foment de l'ocupació local 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona per la Junta de Govern en data 5 de juliol de 2022, per import de 9.500,00€, per la contractació de personal per a realitzar tasques de manteniment al municipi.
30/08/2023
L’Ajuntament d’Alfara de Carles mitjançant subvenció de l’Ecataleg de la Diputació de Tarragona, ens ha atorgat un import de 12.104,53€, per contractar les actuacions culturals següents: 24 d’agost de 2023 Grup Tabú........................................................1.500,00€ 26 d’agost de 2023...
27/07/2023
Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipi, anualitat 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de junta de govern en data 13 de desembre de 2022. Línia C: Sistema de detecció d’unitats, incendis i inundacions per protegir el servidor i...
17/05/2023
Subvenció de la Diputació de Tarragona, PAM 2022, inversions Pavimentació i serveis carrer Paüls atorgada per import de 202.541,83€
10/05/2023
La Diputació de Tarragona en data 22/02/2023 va atorgar a l'Ajuntament d'Alfara de Carles una subvenció del PAM anualitat 2022, per a la realització Obres arranjament del camí de la Creu, amb un import de 19.000,00€
Sant Jordi 2023
18/04/2023
El proper 23 d' abril per celebrar el dia del llibre i les roses us convidem a viure la jornada i disfrutar-la.
16/01/2023
Subvencions per a entitats, projectes i activitats d'interès comaral anualitat 2022. Atorgada pel Consell Comarcal del Baix Ebre per l'actuació "Actes contra la violència de gènere" per import de 350,00€

Pàgines