Noticies

17/01/2022
Subvenció atorgada per realitzar accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021 del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, aprovada per decret de la presidència de l'Organisme Autònom del Patronat de Turisme en data 21 de juliol de 2021, per import de 3.463...
29/12/2021
Subvenció de la Diputació de Tarragona dintre el PAM 2019, atorgada per Junta de Govern de data 30 de març de 2021, per concepte de Arranjament i repsocició de cairats de fusta del carrer Paüls i parc infantil, per import concedit de 8.310,98€
23/12/2021
Des de l' Ajutament d' Alfara de CArles, els desitgem molt Bon Nadal i millor 2022.
23/12/2021
ACTES NADALENCS QUE HEM PREPARAT I ES CELEBRARAN SI ENS PERMET LA SITUACIÓ ACTUAL DE PANDÈMIA , VOLEM RECORDAR-LOS QUE ALS ACTES HEM DE GARANTIR LA SEGURETAT SANITÀRIA, ELS DEMANEM RESPONSABILITAT, I SEGUIR AMB LES MESURES SANITÀRIES INDICADES: Mascareta, rentat de mans i distancia . MOLT BONES...
23/12/2021
ACTES NADALENCS QUE HEM PREPARAT I ES CELEBRARAN SI ENS PERMET LA SITUACIÓ ACTUAL DE PANDÈMIA , VOLEM RECORDAR-LOS QUE ALS ACTES HEM DE GARANTIR LA SEGURETAT SANITÀRIA, ELS DEMANEM RESPONSABILITAT, I SEGUIR AMB LES MESURES SANITÀRIES INDICADES: Mascareta, rentat de mans i distancia . MOLT BONES...
25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
24/11/2021
Les violències vers les dones s’amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha estructures que es resisteixen. Prejudicis i tòpics s’expressen en forma de creença, tradició, costum, cultura, broma... Sobre totes elles se...
17/11/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Alfara de Carles subvencions del PAM 2021 pels conceptes d'acord de Junta de Govern de data 13 de març de 2021, Arranjament instal.lacions a la zona esportiva per import de 45.600,00€ i adquisicó d'un tractor per a la brigada per import de 23...
11/11/2021
L' Ajuntament ha rebut de Diputació de Tarragona la subvenció per Activitats Culturals o d'interès per al ciutadà de caràcter singular 2021, mitjançant junta de govern de data 5 d' octubre de 23021, ajud econòmic per import de 6.512,62- euros , per sufragar les despeses de la fira de Sant Miquel,
22/07/2016
Creat en Drupal per l'àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona