Cementiri Municipal - Carta de Serveis

 

Cementiri Municipal - Carta de Serveis

Estimats veïns i veïnes,

Ens dirigim a vostès amb el propòsit de presentar la Carta de Serveis del Cementiri Municipal d'Alfara de Carles, un espai que guarda amb respecte i solemnitat la memòria dels nostres sers estimats. En el nostre petit i acollidor poble, reconeixem la importància d'oferir serveis funeraris amb sensibilitat i cura.

 

1. Horari d'Atenció:

El Cementiri Municipal està obert tots els dies de la setmana. Els horaris són els següents:

Dilluns a Divendres: 9.00 a 18.00 hores

Dissabtes i Diumenges: 10.00 a 16.00 hores

2. Serveis Disponibles:

  • Concessió de títols de dret funerari sobre nínxols i altres sepultures.

  • Canvi de titularitat / transmissió de dret funerari.

  • Expedició de duplicats en cas de pèrdua, sostracció o deteriorament del títol

  • original.

  • Trasllats de restes dins del mateix cementiri o a altres cementiris.

  • Tipus de sepultura: nínxols.

  • Manteniment del recinte i de les sepultures.

  • Llicències d’ocupació temporal de nínxols.

  • Reversió de drets de concessió a l’ajuntament de nínxols buits.

 

3. Respecte i Dignitat:

Ens comprometem a mantenir el cementiri en condicions que reflecteixin respecte i dignitat. 

El personal municipal està capacitat per a atendre amb empatia i comprensió en moments difícils.

 

4. Tarifes i Taxes:

Les tarifes per als serveis funeraris són assequibles i transparents. Pot consultar la llista de preus en l'oficina de l'Ajuntament.

 

5. Contacte:

Per a consultes, tràmits o qualsevol altra informació, poden comunicar-se amb l'oficina de l'Ajuntament d'Alfara de Carles al número  977 45 50 05 o visitar-nos personalment en Carrer Nou, 4, 43528 Alfara de Carles, Tarragona.

 

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres i reafirmem el nostre compromís d'oferir serveis funeraris amb la calidesa i l'atenció que mereixen els nostres sers estimats.