Informació General

La Seu Electrònica és l’adreça electrònica mitjançant la qual l'Ajuntament d'Alfara de Carles difon informació i presta serveis als ciutadans, ciutadanes i empreses a través de xarxes de telecomunicacions. Accedeix a la Seu Electrònica i al catàleg de tràmits de l'Ajuntament d'Alfara de Carles. En ...
La notificació electrònica és una comunicació formal, personal i, com el mateix nom indica, per mitjans electrònics, que es fa a una persona del contingut d’un acte administratiu que afecta els seus drets i interessos. Mitjançant el següent enllaç podreu accedir a les vostres notificacions ...
Subscriure a