Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022

26/10/2023

Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022

Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona i aporvada per la Junta de Govern en data 18 d'octubres de 2022, en conceptes i imports següents:

- Mur de contenció del tram afectat del Trinquet, 47.125,03€

- Recalç i reconstrucció mur àrea infatil mirador Badaluc, 19.659,23€