Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens mereològics i altres situacions excepcionals 2022

26/10/2023

Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens mereològics i altres situacions excepcionals 2022

Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens mereològics i altres situacions excepcionals 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona i aprovada per la Junta de Govern de data 18 d'octubre de 2022 en conceptes i  i imports següents:

- Mur de contenció de tram afectat al Trinquet, per import de 47.125,03€.

- Recalç i reconstrucció mur àrea infatil mirador Badaluc, per import de 19.659,23€