Subvenció Salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

17/02/2022

Subvenció Salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona referent a la salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, atorgada  per la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, per import concedit de 17.634,74€