Subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021 línia B

28/10/2022

Subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021 línia B

Subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021 línia B, atorgada per la Diputació de Tarragona en concepte de Pavimentació i Serveis del carrer Bonaire, per import de 35.000,00€