Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular 2023

20/10/2023

Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular 2023

Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular 2023, atorgat pel Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona per la Junta de Govern de data 20 de juny de 2023 per import de 19.758,94 €  per l'actuació  Cultura i tradicions d'Alfara de Carles.