Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interes per la ciutadania, de caràcter singular 2022

16/11/2022

Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interes per la ciutadania, de caràcter singular 2022

Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès  per a la ciutadania, de caràcter singular 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona per acord de  Junta de Govern en data 26 de juliol de 2022, en concepte de Cultura i Tradicions d'Alfara de Carles, per import de  14.822,00€