Subvenció PAM 2023, Pavimentació de l'accés al cementiri

24/04/2024

Subvenció PAM 2023, Pavimentació de l'accés al cementiri

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona dintre la convocatoria del PAM 2023, per acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, per l'actuació Pavimentació de l'accés al cementiri, per import de 19.000,00€