Subvenció PAM 2019 obres Perllongació clavegueram C. Sant Agustí

11/07/2022

Subvenció PAM 2019 obres Perllongació clavegueram C. Sant Agustí

Subvenció PAM 2019  obres Perllongació clavegueram C. Sant Agustí d'Alfara de Carles, atorgada per la Diputació de Tarragona  per la Presidència en data 19-07-2019 amb un import  de 5.828,71€