Subvenció PAM 2019

29/12/2021

Subvenció PAM 2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona dintre el PAM 2019, atorgada per Junta de Govern de data 30 de març de 2021, per concepte de Arranjament i repsocició de cairats de fusta del carrer Paüls i parc infantil, per import concedit de 8.310,98€