Subvenció Gestió Forestal Sostenible exercici 2022

24/10/2023

Subvenció Gestió Forestal Sostenible exercici 2022

Subvenció Gestió Forestal Sostenible exercici 2022, atorgada  pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya amb fons finaçats pel FEADER, per import de 21.206,27€.

Per portar a terme treballs d'obra civil en la lluita contra incendis forestals a Alfara de Carles, (Annex 5) concretament arranjament dels camins de la les Fabriques i la Vall Cervera.