Subvenció Ecataleg 2022

12/09/2022

Subvenció Ecataleg 2022

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2022. Atorgada per la Diputació de Tarragona per import de 8.573,00€

Actuacions ralitzades:

Festa Imagina Radio import 8.260,00€

Tobogan Aquàtic 50 metres 1.452,00€