Subvenció per Activitats Culturals o d'interès per al ciutadà de caràcter singular 2021

11/11/2021

Subvenció per Activitats Culturals o d'interès per al ciutadà de caràcter singular 2021

L' Ajuntament ha rebut de Diputació de Tarragona la subvenció  per Activitats Culturals o d'interès per al ciutadà de caràcter singular 2021, mitjançant junta de govern de data 5 d' octubre de 23021, ajud econòmic per import de 6.512,62- euros , per sufragar les despeses de la fira de Sant Miquel,