Subvenció per accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021

17/01/2022

Subvenció per accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021

Subvenció atorgada per realitzar accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021 del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, aprovada per decret de la presidència de l'Organisme Autònom del Patronat de Turisme en data 21 de juliol de 2021, per import de  3.463,52, en concepte de Fira de Sant Miquel i dels productes agroalimentaris i artesanals 2021