PAM 2020-2023 subvenció adquisició tractor per a la brigada

04/10/2022

PAM 2020-2023 subvenció adquisició tractor per a la brigada

Subvenció PAM 2020-2023, atorgada  en data 23 de març de 2021 per la Junta de Govern per la Diputació de Tarragona, per l'adquisició d'un tractor per a la brigada municipal per import concedit de 23.750,00€