Atorgament de subvenció del Parc Natural dels Ports

16/05/2022

Atorgament de subvenció del Parc Natural dels Ports

Resolució definitiva d’atorgament de subvencions del Parc Natural dels Ports, a
l’empara de la Resolució ACC/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de
subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i
espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020 per a l'any 2022.

Subvenció atorgada a l' Ajuntament d'ALFARA DE CARLES :

PRESSUPOST 24.281,32€  IMPORT ATORGAT 21.853,19€                                

Amb aquesta subvenció l'Ajuntament promourà la realització obres d’arranjament de diverses zones com l’àrea recreativa Sant Julià (1), l’entorn immediat de l’ermita de Sta. Magdalena (2), un tram de connexió del GR-171 amb el poble de Paüls (3) i l’entorn del poble vista des de la Creu (4)