Logo Alfara de Carles

Alfara de Carles

Baix Ebre


Ets a: Portada > Tauler d´anuncis > Anuncis BOP-Any 2008


Anuncis BOP-Any 2008

Any 2008- Anuncis BOPTConstructora Incoex BS, SL adjudicació de l'obra per l'adequació de l'entorn delimitat pels carrers de Dalt i Bonaire.

Modificació puntual de normes subsidiàries. Aprovació inicial.

Pressupost general exercici 2008. Aprovació inicial.

Llista sol·licituds de llicència: Nicolás López López per a obra de consolidació i rehabilitació d'habitatge al pol. 22 parc. 78 i altre.

Pressupost, plantilla orgànica i la relació de llocs de treball exercici 2008. Aprovació definitiva


Joaquin Fontanet Domingo; sol·licita llicència per activitat dedicada a l'explotació avícola, situada a la Partida Planilles, pol. 25, parcel·la 38.


Vericat; adjudicació de les obres de consolidació de l'església parroquial de Sant Agustí. 


Gyu Tytgat sol·licita legalització d'obres en masia situada al polígon 8, parcel.la 70 i 79. 
 

Règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes de la Corporació.


Clàusules de l'adquisició directa del solar a Diumenges o Collado, 30 i 31, c/ Sant Agustí, 18 i 20, dsector Casc Urbà Nou, Cun. Aprovació incial.  

Compte general exercici 2007. Exposició pública. 
 
Expedient núm. 2 de modificació de crèdits del pressupost vigent de la corporació. Aprovació provisional.


Expedient núm. 1 de modificació de crèdits del pressupost vigent de la corporació. Aprovació provisional

Règim de dedicació i retribució del regidor Josep Mas Sabaté.
 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis o d'activitats administratives. Aprovació provisional.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires. Aprovació provisional.

Modificació de les ordenances fiscals: ICIO i altres. Aprovació provisional.


Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de guarderia rural. Aprovació provisional.


Correcció de l'errada material a les normes subsidiàries de planejament a la parc. 34, pol. 21. Aprovació.

Expedient núm. 4 de modificació de crèdits del pressupost. Aprovació provisional.


Ordenança fiscal reguladora de l'ICIO i altres, per l'any 2009. Aprovació definitiva.

Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis o de realització d'activitats administratives, per l'any 2009. Aprovació definitiva

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, per l'any 2009. Aprovació definitiva


Ordenança reguladora de la taxa pel servei de gaurderia rural, per l'any 2009. Aprovació defintiva.

link Prem AQUÍ
© Ajuntament de Alfara de Carles, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Ebre. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo